Vil du holdes opdateret om stjernevejen?

  STJERNEVEJEN er en mulighed for på en guidet og solid måde at arbejde bevidst med dig selv

  Køb adgang til STJERNEVEJEN HER

   

  star_dk

  STJERNEVEJEN er et arbejde med at træne din bevidsthed.

   

  Hvert modul indledes med en introduktion, så du ved, hvad du kan forvente.

   

  Modulerne er opbygget, så visuelle redskaber, eksempler og guidede visualiseringsøvelser veksler med skriftlige bevidsthedsark. 

   

  STJERNEVEJEN er en mulighed for på en guidet og solid måde at arbejde bevidst med dig selv. 

   

  STJERNEVEJEN åbner for, at du lever i et stadigt samarbejde mellem hjerte og hjerne. Igen og igen kan du vende tilbage og stille dig selv dybe og enkle spørgsmål på fire livsvigtige områder. Du kommer ud af STJERNEVEJEN et niveau højere, dybere og mere perspektivrigt. Besvarelsen vil styrke dit indre, forny din selvfølelse & balance, give dig tyngde, ro og frihed. Det vil skinne igennem til din omverden. Deraf navnet STJERNEVEJEN.

  • Modul 1: BEVIDSTHED I – rundt om dig og dit liv nu og her
  • Modul 2: VÆRDIER – dem, du har, og dem, du gerne vil have
  • Modul 3: BIDRAG – ’hvad’, ’hvorfor’ og ’hvordan’ privat og på arbejde
  • Modul 4: KOMMUNIKATION – tips og øvelser til bevidsthed og forbedring
  • Modul 5: INTUITION – god kontakt med din inderste stemme
  • Modul 6: BEVIDSTHED II – bliv dus med hele dig selv og træd i karakter

  STJERNEVEJEN handler dybest set om at højne din bevidsthed, så du bliver klar til at leve et liv i fuld overensstemmelse mellem indre og ydre.

  Opvarmningsøvelser og vedkommende indsigter vil møde dig allerede på første modul.

   

  Bevidst arbejde med værdier giver mulighed for at være i stadig kontakt med det, der er vigtigt for dig. Det støtter dit nærvær og engagement i det, du vælger at bidrage til og med.

  Værdier skifter gennem livet.

   

  Når du er udfordret og står i et felt med flere mulige veje eller bare trænger til at konsolidere det, du allerede har og gør, kan dette modul gavne dig.

   

  Dine bidrag i hverdagen gir dig desuden umiddelbar feedback i forhold til alle de andre emner du arbejder med på STJERNEVEJEN.

   

  I mødet med nye mennesker, og når vi støder på nye vinkler inde i os selv er det åbenlyst, at kommunikation kræver opmærksomhed. I mødet med dem, vi har kendt hele livet eller er rigtigt tæt på, kan kommunikationen i værste fald gå helt i sort.

   

  Her på modulet øger du din bevidsthed om kommunikationens mangfoldige univers og du får evigtgyldige, gavnlige og godt gennemprøvede redskaber til at lette den.

   

  Vores intuition er for de fleste af os både det tryggeste og vanskeligste område.

   

  Intuitionen er let at undervurdere, tage som en selvfølge og bevæge os væk fra, når den af og til fodrer os med umiddelbart upassende information.

   

  Men for at stå solidt og gå din egen vej med vilje, er din intuition af afgørende vigtighed. For at få fat i den – og når du igen får fat i den, hvis du har været på ekspedition i den konforme og prestigehungrende vildmark – må du have hjertet med. God kontakt med din intuition og dit hjerte betyder livslangt og livsvigtigt indre venskab.

  Genuin lydhørhed, opmærksomhed, nærvær, mulighed for inkluderende og livsglad humor og mod til at læne dig ind i livet, kommer fra at stå ved hele pakken ’mig selv’.

   

  Sidste modul af STJERNEVEJEN udfordrer dig til at træde i karakter – og viser dig samtidig, at du allerede er godt i gang.

   

  STJERNEVEJEN er lavet på baggrund af den indsigt, at hver enkelt menneskes værdier og intuition er fundament for det daglige liv. At have et bevidst og veludviklet forhold til vores værdier og intuition betyder alt for, om vi selv kan lide os og at vi står ved, hvordan vi agerer og kommunikerer.


  STJERNEVEJEN kan ikke løse store, gamle traumer. Men den kan give dig mod, styrke og inspiration. Også til at vælge hvem du færdes blandt og hvor du færdes.

  Det er dit liv. Uanset hvor godt noget har virket for andre, er det ikke sikkert, det er det rigtige for dig. Du må selv mærke efter.

   

  Velkommen til STJERNEVEJEN.